Нафта досить неоднорідний товар. Найважливішими основними рушіями цін є: поточний та очікуваний попит на сиру нафту, а також поточні та очікувані поставки сирої нафти. Оскільки валютою обліку на ринку нафти є долар США, на ціну нафти впливають курси валют.

Оскільки еталонна сира нафта була введена на товарні біржі (1980-ті), контракти на сиру нафту також торгуються на багатьох паперових ринках (ф’ючерси, опціони, свопи), використовуючи товарні інструменти для хеджування фінансових операцій, і навпаки.

 Розвиток ринків похідних інструментів призвів до того, що паперові ринки сирої нафти дедалі більше стають інвестиційними інструментами. Як результат, на цінусироїнафти, як і на фізичні операції, впливали фінансові операції, що робило ціну нафти більш сприйнятливою до змін.

Збільшення частки міжнародної торгівлі нафтовими операціями посилюють вплив геополітичних факторів. Змінюється ціна на нафту — змінюються ціни на усі товари, в які входить нафта.

Крім того, спекуляція як на фізичному, так і на паперовому ринках можуть коригувати очікувані зміни основних факторів, які важко передбачити. Сама об’єктивнаневизначеністьщодомайбутньогопопитувикликаєзначніколиванняцін на нафту. Основні фактори, які впливають на ринкову ціну:

 1. Низька цінова еластичність попиту на сиру нафту;
 2. Низька цінова еластичність пропозиції;
 3. Висока еластичність попиту на доходи;
 4. Невиконання зобов’язань учасниками ринку;
 5. Гра між попитом і пропозицією на ринку нафтопереробної продукції;
 6. Невизначеність через пандемію;
 7. Валютні коливання.

Якщо ви хочете отримати надійного партнера на ринку та володіти інформацією щодо світових тенденцій ринку енергетики та енергоресурсів — користуйтеся послугами компанії Українська енергетична біржа. Українська енергетична біржа (УЕБ) www.ueex.com.ua/rus/auctions/gas-cost-calculator/— ваш надійний партнер на ринку аукціонів. Разом з нами, ви отримаєте:

 1. Професійну підтримку на будь-якому етапів;
 2. Спеціалізоване навчання;
 3. Повний юридичний супровід операцій;
 4. Ефективну співпрацю;
 5. Стабільне зростання вашого бізнесу.

Українська енергетична біржа  — ваша надійна підтримка.